Tuyển dụng

Tuyển lái xe chạy Công ty theo tháng

Phụ cấp ngoài giờ và phụ cấp chủ nhật, ngày Lễ/Tết cao. Tiền tăng ca tính 35.000đ – 50.000đ/giờ. Thưởng chuyên cần 500.000đ/tháng. Điều chỉnh tăng lương hàng năm. Ký Hợp đồng lao động và đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.